Gobi – the lively desert

Around the World

Гоби не е типична пустиня. През зимата вали сняг и за това през другите сезони има някаква растителност. Коне, кози, камили, номади – много живот има в Гоби.

В сърцето на пустинята има една долина Yolym Alm (устата на лешояда), заградена от планини – зелено, живо, мокро – съвсем разлчен пейзаж и хабитат.

TAGS
RELATED POSTS