Yolym Alm – at the Vulture’s mouth

Around the World

Заграждащите планини създава микроклимът, който превръща пустинята в зелен оазис!

Рекичката, която тече там, влиза в един скален каньон и през зимата се образува лед с дебелина 10м. В края на юли ледът е дебел около метър, но все още го има.

TAGS
RELATED POSTS