Ushuaia – at the end of the world… almost

Around the World

Ушуая се оказа страхотно градче – и разходката по Beagle Channel, и вечерята за 8ми март във френския ресторант, и хазяйката в B&B-то, където спахме.

Чудесен ден на края на света!

TAGS
RELATED POSTS
Argentina

March 22, 2017